Hellre servicepartner än leverantör
Premier, eller Premier Manufacturing Support Services AB, ägs av ett av Europas största privatägda företag, Voith AG med över 40.000 anställda i 51 länder. Premiers huvudkontor i Sverige ligger i Trollhättan. På företaget jobbar över 300 personer. Sälj- och marknadschefen heter Jonas Bergqvist.
Bland Premiers kunder finns sedan begynnelsen världens alla stora biltillverkare. Man erbjuder sig att hjälpa kunderna med allt annat än deras kärnverksamhet, till exempel teknisk rengöring, avlackning, fastighetsservice, lokalvård, yttre miljö, emballagehantering och mycket, mycket annat som rör kundernas verksamhet. Premiers vision är att vara den servicepartner världens ledande tillverkningsindustrier föredrar att samarbeta med. Målet är att förbättra kundernas konkurrenskraft.
- I Sverige är Saab en av våra största kunder, berättar Jonas Bergqvist. Vi har jobbat med dem sedan Premier startade i Sverige 1993. Det allra första uppdraget gällde teknisk rengöring. Sedan dess har uppdragen blivit både fler och större.

Det går bra för Premier. De senaste två och ett halvt åren har man fördubblat omsättningen och antalet anställda, enligt Jonas Bergqvist. Av tradition har man vänt sig till bilindustrin, men nu sneglar man också på andra kundsegment. I maj i år köpte Premier det Göteborgsbaserade företaget Newtec Kemiteknik AB som i huvudsak vänder sig till Papper och cellulosa-, raffinaderi-, petrokemisk- och kärnkraftverksindustrin.
- Våra gemensamma kunder finns idag i huvudsak i västra Sverige, men vi tittar på olika möjligheter att expandera i andra delar av landet, fortsätter Jonas Bergqvist.

Förutom geografiskt har Premier också långt framskridna planer på att expandera inom helt nya områden, nya nischer. Men här blir Jonas Bergqvist förtegen. Han vill inte avslöja några detaljer om den närmaste framtiden, men berättar att man huvudsakligen söker nya kunder bland större företag med cirka 200 anställda som ställer höga krav på sina leverantörer. Han betonar också Premiers mångåriga erfarenhet av outsourcing och det unika sätt på vilket man driver sin verksamhet i en platt och effektiv organisation med en lyhörd ledning, ett nära samarbete med kund och ett starkt medarbetarinflytande.
- På Premier tar vi hand om våra medarbetare och låter dem vara delaktiga i processen. Det är något som också våra kunder får glädje av, avslutar Jonas Bergqvist.

Premier

Bransch:
Industri

Telefon: 0520-470050
Fax: 0520-470051


Email:
jonas.bergqvist@voith.com

Hemsida:
www.voithindustrialservices.com

Adress:
Premier
Box 2
46121 Trollhättan

| 13 SENASTE FÖRETAGEN